Wat we doen

Wat doet de Huurdakrevolutie?

De Huurdakrevolutie fungeert een beetje als Haarlemmer smeerolie. We dragen er aan bij dat de uitwisseling van kennis en standpunten tussen woningcorporaties geruisloos verloopt. We zijn actief op drie terreinen: kennisdeling, inspiratie en actie coördinatie met als doel alle hindernissen voor het voorraad breed uitrollen van zonnepanelen via saldering of postcoderoos weg te nemen.

Innovatie en best practices in kaart

Individuele corporaties zijn vernieuwend op het gebied van zonnestroom, of het nu gaat om financieringscontructies, overtuigen van huurders of combineren van technologieën. De Huurdakrevolutie heeft haar oor tegen de grond en brengt continue in kaart welke innovatieve projecten aan het gisten zijn. Zo blijft geen enkel goed idee of best practice aan het zicht onttrokken. Het geeft HDR ook het overzicht om corporaties pro-actief aan elkaar te koppelen, als we denken dat ze elkaar verder kunnen helpen.

Kracht van inspiratie

Niets is inspirerender dan persoonlijke contact tussen gelijkgestemden. Dat is precies dat De Huurdakrevolutie met regelmaat informele inspiratiesessies organiseert. Hierbij gaan interessante sprekers en levendige discussies hand in hand. Ook tijdens Covid gaan onze sessies - weliswaar in aangepaste vorm - gewoon door.

Samen sterk bij tegenwind

Het succes van zonnestroom op huurwoningen staat buiten kijf en de cruciale rol van woningcorporaties bij verduurzaming wordt door iedereen omarmd. Toch doemen er constant nieuwe obstakels op, of het nu gaat om de afbouw van salderen in 2023 of de verstikkende verhuurdersheffing. Het is daarom van groot belang dat corporaties die cruciale rol blijven benadrukken - zowel bij de politiek als het publiek - en aan de bel trekken als overheidsbeleid een stok in de wielen dreigt te steken. Van opiniestukken tot rapporten en constructieve beleidsvoorstellen: De Huurdakrevolutie werpt zich op als platform om gezamenlijke actie te coördineren en - waar nodig - uit te voeren.