Pledges

Pledges

De partijen op deze pagina ondeschrijven de ambities van de Huurdakrevolutie en leggen hierbij de intentie vast om voor eind 2020 op minimaal 10% van haar woningvoorraad zonnesystemen te zullen plaatsen, wat overeenkomt met 5.500 woningen.
Ook zijn zij bereid op transparante wijze de voortgang van de zonne-belofte inzichtelijk te maken op de Zonnekaart van Nederland en zullen met regelmaat de update van de aantallen woningen met zonnepanelen en de plannen voor de naaste toekomst delen.