Onze missie

Zon op alle geschikte huurdaken

Frustratie over gemiste kansen was de aanleiding om De Huurdakrevolutie - een initiatief van gebouwverduurzamer INNAX en zonnepanelenleverancier Sungevity -  in 2017 op te richten. Beide initiatiefnemers zetten zich al jaren in voor verduurzaming van de woningsector. Zo zagen we van dichtbij dat zonnestroom op koophuizen onstuimig groeide, terwijl huurhuizen in het bezit van corporaties ver achterbleven.

Dat was niet alleen onwenselijk vanuit milieu-oogpunt, maar ook voor maatschappelijk draagvlak van zonnestroom. Lagere energiekosten van zonnestroom gingen immers vrijwel geheel aan huurders voorbij: begin 2017 had slechts 2% van corporatiewoningen zonnestroom tegen 7% bij koophuizen.

Om te helpen dit gat te dichten besloten we om een platform op te zetten waar  woningcorporaties kennis en ervaringen konden uitwisselen. Doel: 10% van alle corporatiewoningen op zonnestroom in 2020. Veel vonden dat onrealistisch. De weg naar zonnestroom op huurhuizen ligt vol hardnekkige hobbels: van financiering en het meekrijgen van huurders tot split incentive en tegenstrijdig overheidsbeleid.

Die critici hadden een punt. Maar tegelijk zagen we in het veld dat woningcorporaties borrelden van innovatieve concepten om zonnestroom op huurdaken te krijgen, alleen kwamen die zelden verder dan het eigen gebouw. Eeuwig zonde natuurlijk, dus zet de Huurdakrevolutie zich al sinds 2017 in voor wijde verspreiding van elk goed idee en voor overheidsbeleid dat zon op huurwoningen niet voor de voeten loopt.

En met succes! In 2020 hebben niet alleen ruim 10% van alle huurwoningen in het bezit van corporaties zonnestroom; dit percentage is ook vrijwel gelijk aan de penetratie van zonnestroom op koopwoningen.

Op naar minimaal 25% in 2025

Maar het werk is nog lang niet af. Zo’n twee miljoen corporatiewoningen hebben nog geen zonnestroom en woningcorporaties – nu goed warmgedraaid - staan klaar om door te zetten. Dit wordt nog eens versterkt door de druk van steeds ambitieuzere nationale en internationale klimaatdoelstellingen. Zeker bij de duurzame ambities in de gebouwde omgeving is verduurzaming van huurwoningen van corporaties cruciaal.

Dus zet de Huurdakrevolutie een nieuwe stip aan de horizon: minimaal 600.000 huurwoningen van corporaties, ofwel 25% van het totaal, op zonnestroom in 2025. Dit cijfer komt niet uit de lucht vallen: het komt overeen met de groeiverwachting in een recent rapport dat branchevereniging Aedes heeft laten uitvoeren.

Waarom minimaal 25%?

De inschatting in het Aedes-rapport gaat uit van ongewijzigd overheidsbeleid. Het is waar dat dit beleid op sommige punten de wind uit de zeilen dreigt te nemen als het gaat om de uitrol van zonnestroom op corporatiewoningen. En dat terwijl diezelfde rijksoverheid veel van woningcorporaties en gemeenten verwacht als het gaat om verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Zo zet de voorgenomen afbouw van de salderingsregeling na 2023 de business case van talloze zonnestroomprojecten onder druk, aangezien corporaties alle financiële voordelen van zonnestroom delen met hun huurders. Dat komt bovenop het feit dat de invoering van de verhuurdersheffing de investeringsruimte van woningcorporaties structureel heeft verlaagd. Ook komt er een nieuwe postcoderoos regeling waarvan de details nog niet bekend zijn.

Toch denken wij stiekem dat er een goede kans dat de is dat het cijfer hoger uitvalt dan 25%. Waarom? Van Klimaatakkoord tot Regionale Energie Strategieën: hun bindende ambities hijgen in onze nek. Daarnaast zijn Europese klimaatdoelen voor 2030 net weer strakker aangedraaid inclusief doelen voor burgerparticipatie. En onder druk wordt alles bespreekbaar: ook nieuw beleid om zonnestroom op huurhuizen te ondersteunen.

De rijksoverheid heeft eerder bewezen een grote draai te kunnen maken. Toen Europese klimaatdoelen voor 2020 uit het zicht dregen te raken, zette de overheid in de laatste fase een flink tandje bij. Een schone taak, dus, voor de Huurdakrevolutie om de cruciale rol van zonnestroom op huurhuizen scherp op het netvlies van de politiek te houden en aan te dringen op beleid .