Bijzondere mijlpaal Huurdakrevolutie bereikt: 10% corporatiewoningen heeft nu zonnestroom

Posted on Posted in nieuws

Amsterdam, 27 november 2020 – Deze week is een bijzondere mijlpaal bereikt. Uit cijfers van branchevereniging Aedes blijkt dat ruim 10% van alle corporatiewoningen zonnepanelen op het dak heeft. Hiermee is het doel van Stichting Huurdakrevolutie bereikt. De Huurdakrevolutie is een initiatief uit 2017 van gebouwenverduurzamer Innax en zonnepanelenleverancier Sungevity. Het wegnemen van hobbels voor corporaties en het onderling ervaringen delen, heeft eraan bijgedragen dat het doel behaald is. Het aantal huurwoningen met zonne-energie is vervijfvoudigd.

2020 was het jaar voor zonnestroom in de huursector. 72.000 huurwoningen in het bezit van woningcorporaties gingen over op zonnestroom. Hiermee komt het totaal uit op 250.000, (10,4%). Een revolutie: in 2016 lag dat percentage nog op 2%. Roebyem Anders, oprichter van Sungevity en De Huurdakrevolutie: “Ik ben enorm trots op de aanjagende rol die we hebben gespeeld. Toen we begin 2017 het doel stelden om er alles aan te doen om 10% van alle corporatiewoningen van zonnestroom te voorzien, werd dat als onmogelijk gezien. We hebben zelf ervaren welke hobbels we moesten overwinnen. Samen met de gebundelde creativiteit van de woningcorporaties komen we daar steeds overheen. Zij hebben deze revolutie dus mogelijk gemaakt”.

De Huurdakrevolutie
Harry Platte directeur van Parteon over de bijzondere mijlpaal “Er zit eindelijk vaart in de verduurzaming van huurwoningen. Voor iedere hobbel is al een oplossing bedacht door een corporatie. De Huurdakrevolutie helpt bij het delen van die ervaringen en voorkomt dat we allemaal het wiel opnieuw uitvinden”. De Stichting is sinds 2017 bezig om obstakels voor zonnestroom in de huursector te lijf te gaan, of het nu gaat om de lobby voor financiering, het meekrijgen van huurders, het vinden van creatieve oplossingen voor hoogbouw of het slim combineren van meerdere duurzame technologieën in één renovatietraject.

De toekomst
Philip Blaauw, mede-oprichter van INNAX en de Huurdakrevolutie: “Afgelopen jaar zijn ruim 70.000 huurwoningen aangesloten op zonnestroom. Als we dit aantal in de komende jaren vast weten te houden dan zal in 2025 een kwart van de 2.2 miljoen huurwoningen profiteren van zonnestroom.” Of de groei de komende vijf jaar net zo hard blijft stijgen zal sterk afhangen van de opstelling van de overheid. Met de afbouw van de salderingsregeling  – de voordelige fiscale regeling voor zonnestroom – komt een belangrijke motor voor de groei van zonnestroom te vervallen. Ook wordt de nieuwe postcoderoosregeling – energiebelasting voordeel bij zonnepanelen die niet op eigen dak liggen – momenteel in de Tweede Kamer bijgesteld, wat gelukkig de goede kant op beweegt.”

*** EINDE PERSBERICHT ***

 

Over initiatiefnemers van Stichting De Huurdakrevolutie

Sungevity werkt al jaren met woningcorporaties om zonnestroomprojecten in de huursector van de grond te krijgen. De grote kracht van Sungevity is het meekrijgen van huurders; een cruciale stap om zonnestroomprojecten te laten slagen.

Succesvolle communicatie met huurders stoelt op een combinatie van creativiteit, transparantie, kennis van de doelgroep en het raken van de juiste emotionele snaar. “En als missiegedreven bedrijf gaan we niet bovenop die kennis zitten”, zegt Roebyem Anders. “Maar delen we die lessen juist graag met de markt. Hoe harder zonnestroom groeit, hoe beter.”

Daarnaast speelt Sungevity ook een belangrijke rol bij de kwaliteitscontrole en collectieve inkoop van zonnesystemen voor woningcorporaties. Anders: “Onze aanpak is dat we mét woningcorporaties samen zorgen voor schaalvoordeel, zodat we kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen tegen lage kosten.”

INNAX is een onvermoeibare pionier als het gaat om het slechten van financiële, juridische en organisatorische obstakels voor grote zonnestroomprojecten in de huurmarkt. INNAX heeft door de jaren heen vele woningcorporaties wegwijs gemaakt in complexe regelingen, zoals de Postcoderoosregeling. Die regeling zorgt ervoor dat huishoudens zonder eigen dak, zoals bij hoogbouw, toch toegang hebben tot zonnestroom, via een gezamenlijk zonnesysteem bijvoorbeeld op een andere plek.

Daarnaast heeft INNAX ook menig woningcorporatie intensief ontzorgd bij het opzetten van een elegante opzet om zonnestroomprojecten mogelijk te maken.  “Verduurzamen van huurwoningen is echt goed en snel mogelijk in nauwe samenwerking tussen corporaties en specialisten ten voordele van de verduurzaming én van de betaalbaarheid voor huurders”, aldus Philip Blaauw. “En met De Huurdakrevolutie bewijzen we dat dat werkt.”

Leave a Reply