Solar Magazine: Aedes stuurt brief aan Tweede Kamer: neem belemmeringen voor zonnepanelen en duurzame energie weg

Posted on Posted in nieuws

Aedes, de koepelorganisatie voor woningbouwverenigingen, heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij pleit voor het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor het verduurzamen van huurwoningen.

De ambities van woningcorporaties worden volgens Aedes geremd door minder financiële mogelijkheden en belemmerende regels.
Aedes heeft de brief gestuurd omdat de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat vandaag debatteert over het onderwerp in het Algemeen Overleg Energie.

De financiële mogelijkheden van corporaties zijn verder onvoldoende om hun hoge ambities te realiseren. Er zijn zelfs minder middelen voor verduurzaming beschikbaar dan onder het vorige kabinet. Zo loopt de STEP-subsidie (red. in totaal 400 miljoen euro) dit jaar af. Het kabinet stelt volgens Aedes via een heffingsvermindering slechts 150 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van sociale huurwoningen.
Volgens Aedes zijn er voor woningcorporaties verder de volgende belemmeringen in regels:

  1. In het regeerakkoord komt de overheid terug op haar toezegging dat de salderingsregeling zou worden verlengd tot 2023. De regeling is de belangrijkste stimulans voor het gebruik van zonnepanelen. Aedes vraagt behoud van de regeling tot 2023 zodat er voldoende tijd is om een nieuwe regeling te maken. Aedes stuurde eind 2017 hierover al samen met onder meer UNETO-VNI een brief aan de minister.
  2. De minister laat in de wijziging van de Warmtewet knelpunten zitten. Corporaties kunnen daardoor de kosten voor collectieve warmtevoorziening niet meer (volledig) in rekening brengen bij de gebruikers. Risico is dat corporaties overstappen op individuele gasketels, een achteruitgang voor verduurzaming.
  3. De Woningwet staat veel activiteiten om snel en efficiënt te verduurzamen niet toe, bijvoorbeeld rond het opwekken van duurzame energie. Aedes pleit ervoor om corporaties meer armslag te geven en de wettelijke regels aan te passen.
  4. Verduurzaming leidt tot meer comfort en lagere energielasten voor huurders. De kosten van de maatregelen kunnen echter niet altijd worden doorgerekend in de huurprijs. Aedes vraagt voor meer aandacht in de regels voor de totale woonlasten.

Bron: Solar Magazine

Leave a Reply