RTV Noord: Raad Stad wil zonnepanelen op sociale huurwoningen

Posted on Posted in nieuws

Zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen. Daarover droomt de meerderheid van de stad-Groninger gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders moeten onderzoek doen naar de mogelijkheden.

Aanjager van duurzaamheid
De SP kwam met het plan om op daken van huizen van woningcorporaties zonnepanelen te plaatsen die door de gemeente worden betaald. Op het moment dat de kosten zijn terugverdiend, zouden ze aan de corporaties geschonken kunnen worden.

Het idee hierachter is dat de gemeente een aanjager van duurzaamheid moet zijn. Hiermee zou je bovendien voorkomen dat corporaties moeilijke keuzes moeten maken tussen bijvoorbeeld nieuwbouw en duurzaamheid.

Haalbaar?
Onderzoek moet uitwijzen of het haalbaar is om als gemeente zonnepanelen te plaatsen op sociale huurwoningen, zodat de gemeenteraad er vervolgens over kan besluiten. Wethouder Roeland van der Schaaf zegt zo’n onderzoek toe, maar vindt het eigenlijk onnodig. ‘Is dit nou de taak van de gemeente? Als er iets is wat corporaties zelf kunnen, dan is dat het wel.’

De zonnepanelen kwamen woensdag aan de orde tijdens de behandeling van de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. Daarin staat onder meer wat ze de komende vier jaar moeten doen aan nieuwbouw, verduurzamen en het opknappen van wijken.

 

Bron: RTV Noord

Leave a Reply