De Gooi- en Eemlander: Eemland Wonen: Snel gasvrij huis is nog niet zeker

Posted on Posted in nieuws

Snel gasvrij wonen, dat is nog lang niet vanzelfsprekend. Dat zegt Frits van den Boomgaard, adjunct-directeur van woningcorporatie Eemland Wonen.

De Tweede Kamer heeft vorige week besloten dat nieuwbouwprojecten vanaf volgend jaar zonder aansluiting op het gasnet moeten worden opgeleverd.

Koken en verwarming gaan dan elektrisch. Het kabinet heeft besloten dat de gaswinning in Groningen wordt gehalveerd.

Uitzonderingen zijn mogelijk, als bijvoorbeeld nieuwbouw door zulke maatregelen onbetaalbaar wordt – wat bij sociale woningbouw het geval kan zijn – en als het aardgasnet er toch al ligt wat bij sloop en herbouw doorgaans het geval is. In 2050 moet heel Nederland afgekoppeld zijn van het gasnet.

Van den Boomgaard: ,,We zijn het gesprek erover nog niet gestart, intern, maar dat gaat wel gebeuren. Er is nog heel wat onduidelijk, en het is zeker niet zo dat we vanaf volgend jaar alle nieuwbouw zonder gasaansluiting kunnen realiseren. Hoe moet dat bijvoorbeeld met gestapelde bouw? Intern hebben we daar nog onvoldoende kijk op.’’

Eemland Wonen, de grootste verhuurder in Baarn, heeft een aantal nieuwbouwprojecten op stapel staan. Bijvoorbeeld op de plek van de oude gymzaal De Loef. Maar zolang nog niet helder is hoe dat dan moet zonder gasaansluiting, houdt de corporatie een slag om de arm.

Steeds meer gemeenten beloven inmiddels dat ze er alles aan zullen doen om zo duurzaam mogelijk te bouwen, dus met warmtepompen (die warmte van buiten gebruiken om binnen te verwarmen), zonnecollectoren, zonnepanelen, optimale isolatie, Led-verlichting etc.

In Baarn wordt – na een motie daarover in de gemeenteraad – gewerkt aan een protocol over het gasloos bouwen. In de voorbereidingen voor eventuele woningbouw op de Noordschil, langs de A1, is al opgenomen dat de woningen daar gasloos zullen zijn, en dat het de meest duurzame wijk in de gemeente zal worden.

Leave a Reply