Aedes: Huurders Kennemer Wonen profiteren van zonne-energie zonder huurverhoging

Posted on Posted in nieuws

Iedere maand kijkt mijnheer De Haan (71) uit Bergen op internet hoeveel energie zijn zonnepanelen hebben opgeleverd. Wekelijks noteert hij de standen van zijn stroomverbruik. In 2016 plaatste woningcorporatie Kennemer Wonen acht zonnepanelen op zijn huis. ‘Ik betaal nu nul euro aan stroom’, zegt De Haan tevreden. ‘De panelen hebben mij niks gekost, dus eigenlijk verdien ik iedere maand.’ De komende vier jaar plaatst Kennemer Wonen elk jaar op 1.000 huurwoningen zonnepanelen: dat zijn 750 eengezinswoningen en 250 appartementen.

De 50 jaar oude rijtjeswoning van mijnheer De Haan kwam vorig jaar al aan de beurt. ‘We zijn gestart met het plaatsen van zonnepanelen op onze huurwoningen met de slechtste energielabels die “zontechnisch” het gunstigst liggen’, zegt projectleider Vastgoed Robin den Das. Kennemer Wonen kiest voor een grootschalige aanpak: zonnepanelen op zowel eengezinswoningen als appartementen. In 2015 is de corporatie al gestart met de aansluiting van de algemene voorzieningen zoals liften en lampen in gemeenschappelijke ruimten van appartementencomplexen op zonnepanelen. Nu volgt de aansluiting van de individuele appartementen zelf.

Een installateur houdt een technische ‘schouwing’ van de woningen en kijkt of de daken geschikt zijn voor zonnepanelen. ‘Als een woning echt niet geschikt is, doen we het natuurlijk niet’, zegt Den Das. ‘Kennemer Wonen gebruikt hoogrendement zonnepanelen met micro omvormers, en die zijn op de meeste woningen wel toepasbaar. We plaatsen minimaal vier en maximaal acht zonnepanelen per woning.’

Zonder huurverhoging
‘Eerst wilde de corporatie per geplaatst zonnepaneel een kleine huurverhoging vragen. Maar omdat het energievoordeel niet voor alle bewoners even groot is, hebben we besloten om zittende huurders geen huurverhoging te geven. Het rendement is het grootst wanneer de panelen op het zuiden liggen, er helemaal geen schaduw is en het dak een bepaalde hellingshoek heeft. In die situatie is het mogelijk dat een huurder nauwelijks of geen stroom meer hoeft te betalen, zoals mijnheer De Haan’, zegt Den Das. De vaste kosten op de energierekening, zoals de energiebelasting, blijven.

Bewonersgedrag
Ook het gedrag van bewoners is belangrijk, weet Den Das: ‘Denk aan het laten branden van lichten, het hebben van een waterbed of een aquarium, het veelvuldig gebruik van een zonnebank. Dat soort energieverbruik valt ook met zonnepanelen niet te compenseren. Daarom besteedt Kennemer Wonen veel aandacht aan het voorlichten van bewoners in onze huurdersinformatie en tijdens presentaties op informatieavonden.’

‘Het is niet niks om jaarlijks op 1.000 woningen zonnepanelen te plaatsen’, zegt Den Das. Als alles volgens plan verloopt, zijn over vier jaar 4.000 huurwoningen voorzien. Dan blijven er nog ruim 6.000 over. Een deel van die resterende woningen in de bosrijke omgeving aan de kust blijft ongeschikt. Kennemer Wonen gaat samen met gemeenten onderzoeken of daar andere oplossingen voor zijn. Den Das: ‘Bijvoorbeeld door stroom op te wekken via zonnepanelen op daken van gymzalen en scholen of op zonnevelden. Dan kunnen uiteindelijk al onze huurders profiteren van zonne-energie. Met dit project dragen we bij aan een beter milieu omdat we ons woningbezit duurzamer maken en genieten onze huurders van een verlaging van de woonlasten.’

 

Bron: Aedes

Leave a Reply