Veluweland.nl: Triada investeert tot 2020 voor 100 miljoen in energie

Posted on Posted in nieuws

EPE/HATTEM/HEERDE Woningcorporatie Triada investeert tot 2020 circa 100 miljoen euro in energiemaatregelen. Daarmee brengt het vóór 2021 de 6.500 woningen die ze in bezit heeft op gemiddeld energielabel B. Het energieconvenant van de branche met de overheid wordt zo ruimschoots gehaald.

Geen vanzelfsprekendheid want volgens branchevereniging Aedes haalt slechts één op de drie onderzochte corporaties deze doelstelling. Triada noemt dat zorgelijk gezien vanuit milieuoogpunt. Ongeveer dertig procent van alle woningen is in bezit van corporaties en dat zijn er 2,3 miljoen. ,,Juist corporaties moeten het voortouw nemen in het verduurzamen van bestaande woningen Dit ondanks de economische crisis, verhuurdersheffing, tegenslagen in de branche zelf en een stortvloed aan nieuwe wet- en regelgeving”, aldus de corporatie die actief is in de gemeenten Epe, Hattem en Heerde. Sinds 2009 werkt ze aan energiebezuiniging. De laatste jaren is daar een versnelling in aangebracht. Adjunct-directeur Wim Klein Langenhorst :,,Er is steeds meer kennis, intern en extern,over efficiënte en innovatieve methodes voor energiebesparende maatregelen en verduurzaming. We kunnen daardoor doortastende en betrouwbare plannen opstellen.”

VIER STAPPEN De corporatie heeft middelen ingezet en instrumenten ontwikkeld die het energiebewustzijn van huurders moeten vergroten. Dat begon al in 2009 met de energiekrant en www.beterpeter.nl In2010 deelde ze energiebesparingspakketten uit met daarin onder andere LED lampen. De volgende stap in 2014 was de in eigen beheer ontwikkelde energiedisplay en de online tool www.energiegezien.nl. Daarmee hebben de bewoners inzicht gekregen in hun actuele verbruik.

Het vervolg er op zijn zogenaamde ‘harde maatregelen’, om te beginnen het grondig isoleren van de schil van woningen: dak, vloer, muren en ramen. Uiteraard met het doel om verspilling van energie te voorkomen. Vervolgens wordt gekeken naar de winst die is te behalen door het gebruik van hoog rendement-ketels. Mechanische ventilatie, warmteterugwinning en zogenaamde ClimaRads. In dit rijtje hoort de toepassing van LED-verlichting thuis voor algemene ruimten, galerijen en achterpaden. De vierde stap bestaat uit het toepassen en inzetten van duurzame energiebronnen bij de woning. Dan gaat het vooral om zonnepanelen en warmtepompen. Bij nieuwbouw maakt Triada gebruik van deze pompen. Inmiddels zijn grote aantallen PV-zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van stroom in samenhang met renovaties. Voor warm water werden zonnecollectoren aangebracht.

Eind 2017 hebben 159 huurwoningen het energielabel A+, 1.411 het label A en 1.956 het label B. Klein Langenhorst noemt het belangrijk dat ook bewoners hun steentje bijdragen. Dat naast de rol en taak van bouwbedrijven en de overheid. Wanneer landelijk alle maatregelen zijn genomen voor de 2,3miljoen woningen levert dat een energiebesparing van 33 procent op ten opzichte van 2008.

Bron: Veluweland.nl

 

Leave a Reply