Binnenlands Bestuur: Corporaties blijven ver achter met zonnepanelen

Posted on Posted in nieuws

Tachtig megawatt moeten de Amsterdamse woningcorporaties volgens afspraak met de gemeente in 2020 met hun zonnepanelen opwekken. Maar de tussenstand bleek eind 2016 na het eerste jaar slechts een halve megawatt. Ook elders in het land lopen de corporaties met zonne-energie achter.

Geen excuus

‘In dit tempo haalt Amsterdam de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs nooit’, stelt raadslid Jasper Groen (GroenLinks). ‘Ook de doelstellingen uit het landelijke Energieakkoord waar Amsterdam voor tekende, komen in dit tempo niet in zicht. En is geen enkel excuus meer om niet heel snel de corporatiedaken vol te leggen met zonnepanelen; vier jaar geleden al zijn er met succes projecten afgerond, dus we weten hoe het moet en de corporaties kunnen dat gewoon opschalen.’

Aandacht pas recent  

Volgens woordvoerder Pluup Bataille van de vereniging van woningcorporaties Aedes past de Amsterdamse situatie  in een breder beeld. ‘Corporaties hebben altijd vooral ingezet op isolatie en renovatie als methoden om het energieverbruik te verminderen. De aandacht voor zonnepanelen is pas relatief recent.’ Waar eind 2015 zo’n 6 procent van de particulieren over zonnepanelen beschikte, was dat bij corporaties slechts 2 procent.

Gezamenlijke inkoop 

Bataille stelt dat de achterstand inmiddels wordt ingelopen. Onder meer omdat corporaties aan de afspraken in het Energieakkoord zijn gehouden dat hun woningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben (al verwachtte eind 2016 slechts één op de drie dit te kunnen realiseren). ‘Ook zijn de nieuwe panelen goedkoper en efficiënter, waardoor de investering eerder loont.’ In Limburg hebben verschillende corporaties bij wijze van proef gezamenlijk panelen ingekocht om de kosten verder te beperken.

Inhaalslag

In Amsterdam kondigde Eigen Haard deze zomer aan om 200 miljoen euro te gaan lenen van De Europese Investeringsbank (EIB). Daarmee wil de corporatie energiezuinige huurwoningen bouwen en de bestaande te verduurzamen. Ook corporatie Ymere verwacht de komende vier jaar ten minste 8.500 woningen te voorzien van zonnepanelen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Leave a Reply