Solar Magazine: GroenLinks Amsterdam: ‘Per direct versnellingsplan voor zon op corporatiewoningen nodig’

Posted on Posted in nieuws

De GroenLinks-fractie in Amsterdam roept het college van Burgemeesters en Wethouders op om onmiddellijk met een versnellingsplan voor zonnepanelen op corporatiewoningen te komen.

De lokale fractie maakt zich grote zorgen over de volgens hen ‘bizar lage realisatie van zonnepanelen op corporatiewoningen’. Uit de Monitor Samenwerkingsafspraken zou blijken dat er slechts 0,5 megawattpiek aan zonnepanelen op corporatiewoningen is geïnstalleerd in 2016. De doelstelling voor 2016-2020 is 80 megawatt.

Het college geeft aan in gesprek te zijn met de corporaties, maar volgens GroenLinks ontbreekt elk gevoel van urgentie. Raadslid Jorrit Nuijens: ‘Fijn dat wethouder Ivens zich vandaag in de krant beklaagt, maar waarom ging het college niet eerder tot actie over? Het college is verantwoordelijk voor de verduurzaming van de stad. Natuurlijk is het een schande dat de corporaties, met een potentie van 280 megawatt, zo weinig zonnepanelen hebben geïnstalleerd in 2016, maar de passieve opstelling van het college is zo mogelijk nog zorgelijker. In plaats van interviews te geven, verwacht GroenLinks dat beide wethouders met concrete stappen komen, en minimaal zorgen dat die subsidies (red. de STEP-subsidie) ten volle worden benut.’

Bron: Solar Magazine

Leave a Reply