De Gooi- en Eemlander: “Huizen promoot bouwen zonder aardgas”

Posted on Posted in nieuws

De gemeente gaat het nieuwe aardgasvrij bouwen promoten bij alle in Huizen opererende projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties.

Het kabinet wil, zo staat in de eind vorig jaar verschenen Energieagenda, dat wij in 2050 allemaal in een ’aardgasvrije gebouwde omgeving’ wonen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Gas wordt in de toekomst alleen nog maar gebruikt in de industrie en transport. In de jaren vijftig stapte Nederland over van kolen naar gas, maar nu is een nieuwe, ingrijpende transitie noodzakelijk. Niet alleen omdat fossiele brandstoffen schaarser worden maar ook omdat zij de uitstoot van CO2 met zich meebrengen.

Ook gemeenten spelen een rol in de overgang naar duurzame energie. In Huizen fungeert daarbij de nota ’Huizen klimaatneutraal in 2050’, die in juni 2015 door de raad is vastgesteld, als leidraad.

Ook wat aardgasvrij bouwen betreft, wil de gemeente het voortouw nemen. Vandaar dat het college een ’promotiebrief’ stuurt naar alle projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties die in Huizen actief zijn.

Het Rijk stelt dat in beginsel geen nieuwe ’gasinfrastructuur’ meet wordt aangelegd in nieuwbouwwijken, beklemtonen b en w in het schrijven. ’Al per 1 januari wijzigt de aansluitplicht voor aardgas, wat betekent dat gemeenten gebieden kunnen aanwijzen waarbij de gasaansluitplicht vervalt.’

Het college wijst er de bedrijven en corporaties erop dat aardgasvrije nieuwbouw ’allerminst eenvoudig’ is, maar ook ’kansen voor innovatie en ontwikkeling’ biedt. Het wordt een belangrijk thema in gesprekken met ontwikkelende partijen over bouwprojecten in Huizen.

Bij de door GroenLinks-wethouder Gerrit Pas ondertekende brief wordt de folder ’Aardgasvrij nieuwbouw, verplichten en verleiden’ van het (in opdracht van de provincie Noord-Holland werkende) Servicepunt Duurzame Energie gevoegd. Daarin zijn – naast veel informatie – praktijkgerichte tips te vinden.

Ten slotte wijst het Huizer college de ’lokale’ bouwers erop dat de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek aan een gezamenlijke energiestrategie werken. Die moet dit najaar gereed zijn. In de strategie staat de transitie naar aardgasvrije gebouwen, buurten en wijken centraal.

Bron: De Gooi- en Eemlander

Leave a Reply