Welkom bij stichting de Huurdakrevolutie

Zonnestroom groeit als een olievlek in Nederland: al 500.000 huizen zijn voorzien van zonnepanelen. Helaas blijft de huursector hier nog bij achter. Slechts 2% van de woningen in bezit van woningcorporaties heeft zonnepanelen op het dak. Dat is zonde: woningcorporaties hebben niet alleen ruim 2 miljoen huurwoningen maar ook grote duurzame ambities. De Huurdakrevolutie, een stichting zonder winstoogmerk, wil ook een doorbraak van zonnestroom bij huurwoningen forceren. Hoe? Door kennis met elkaar te delen over hoe alle hobbels weggenomen kunnen worden die woningcorporaties en hun huurders nu in de weg zitten.Die hobbels zitten in:

  • Financiering
  • Organisatie
  • Huurdersparticipatie

Doel: 10% van alle huurwoningen op zonnestroom in 2020

Onze missie is om verduurzaming van woningcorporaties, te beginnen met de overstap op zonnestroom, te versnellen. Wij vinden dat in Nederland in 2020 10% van alle huurwoningen van woningcorporaties moeten profiteren van de kosten- en milieuvoordelen van zonnestroom. Omgerekend komt dat neer op 1,5 miljoen extra zonnepanelen in vier jaar. Dat moet haalbaar zijn!

Een half miljoen woningen in Nederland hebben al zonnestroom. Maar dat zijn vooral koopwoningen: slechts 50.000 zijn huurwoningen in het bezit van woningcorporaties, ofwel 2% van hun huisvoorraad. En dat terwijl juist huurders met lagere inkomens de meeste baat zouden hebben bij goedkope zonnestroom: energielasten slokken relatief veel van hun besteedbare inkomen op.

Uw woningcorporatie ook in het zonnetje? Meld u aan en wij maken uw inspanning zichtbaar op de Zonne-huurdak kaart.

Stand van zaken om op 10% van de corporatiewoningen zonnepanelen te installeren tot en met 2020*

Aantal woningcorporaties met zonnepanelen
58
Aantal corporatiewoningen met zonnepanelen
23852
Aantal zonnepanelen
144648
Aantal zonnepanelen die gepland staan voor installatie**
613202

*  alleen woningcorporaties die contact hebben gehad met de Huurdakrevolutie zijn meegenomen in dit onderzoek (laatste update cijfers is 16-12-17).
** Als woningcorporaties niet het exacte aantal panelen per woning weten, gebruiken wij het gemiddelde van 6 panelen per woning.

Wie onderschrijven die Huurdakrevolutie?

De partijen op die de Huurdakrevolutie pledge hebben getekend, ondeschrijven de ambities van de Huurdakrevolutie en leggen hierbij de intentie vast om voor eind 2020 op minimaal 10% van haar woningvoorraad zonnesystemen te zullen plaatsen, wat overeenkomt met 5.500 woningen.
Ook zijn zij bereid op transparante wijze de voortgang van de zonne-belofte inzichtelijk te maken op de Zonnekaart van Nederland en zullen met regelmaat de update van de aantallen woningen met zonnepanelen en de plannen voor de naaste toekomst delen.

Zonnestroom routes

Huis-voor-Huis

Huurders betalen ‘zonnehuur’ voor een individueel systeem en besparen op de stroomrekening door te salderen.

Postcoderoos

Centraal zonnesysteem met coöperatie. Huurders worden lid en ontvangen korting op energiebelasting.

Stimulering Duurzame Energie

Centraal zonnesysteem met grootverbruik aansluiting. Huurders krijgen een aandeel of kunnen investeren.

Ik wil meedoen met de Huurdakrevolutie

Velden met een * zijn verplicht

Win-win voor huurders en woningcorporaties

Blije huurders

Met zonnestroom wordt maandelijks op de energierekening bespaard.

Duurzame ambities versnellen

Doelstellingen worden behaald door de CO2-impact te verminderen.

Aantrekkelijke overstap

Er bestaan veel initiatieven en aanbieders die woningcorporaties ontzorgen door bijvoorbeeld collectieve inkoop en financiering, verzorgde communicatie met huurders etc.

Huurders aan het woord

“We zijn ontzettend blij met onze zonnepanelen, je ziet de meter achteruit draaien. De installatie is super gegaan, heel keurig en netjes. Ook de uitleg op voorhand was perfect. Ze zijn echt heel vriendelijk bij de Huurdakrevolutie en we besparen lekker op onze energierekening.”

Mevrouw Maller Brinkman - huurder Wonen Midden-Delfland

Woningcorporatie aan het woord

“Wonen Midden-Delfland investeert in duurzaamheid, omdat we hiermee de woonlasten voor onze huurders terugdringen en bijdragen aan een duurzame samenleving. Het aanbrengen van zonnepanelen op onze huurwoningen levert hieraan een belangrijke bijdrage. De Huurdakrevolutie heeft ons naar volle tevredenheid verzorgd (ontwerp van installatie en bewonersvoorlichting), de zonnepanelen geplaatst en de nazorg uitgevoerd. Wij hebben goede verwachtingen van de samenwerking met hen. Met de kennis die de Huurdakrevolutie in huis heeft, zullen zij corporaties op meer terreinen kunnen helpen en ontzorgen.”

Cock Snel - projectmanager Wonen Midden-Delfland

Nieuws

Lees meer

Welke partijen zetten zich via de Huurdakrevolutie om de gezamelijke doelstellingen te bereiken?